Posted on: August 31, 2019 Posted by: admin Comments: 7

Chào tạm biệt đoàn tàu du lịch Nha Trang – huế.(Say goodbye to Nha Trang – Hue tourist train )Chào tạm biệt đoàn tàu du lịch Nha Trang – huế.
Những chuyến tàu đi , về qua những vùng quê phong cảnh thật đẹp .
Tốc độ khác nhau của những đoàn tàu đường sắt Việt Nam .
Những đoàn tàu hoả du lịch đường sắt Việt Nam .
Say goodbye to Nha Trang – Hue tourist train.
The train goes, back through the beautiful scenery countryside.
Different speeds of Vietnamese railway trains.
Trains for trains in Vietnam.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

7 People reacted on this

Leave a Comment