5 People reacted on this

  1. THẬT RA CHAFDO CỜ HÀNG TUẦN CÓ BÀI HÁT KHÔNG NÊN ĐÁNH TRỐNG ĐƠN GIẢN NHƯNG GỢI CHO HỌC SINH TINH THẦN HỌC TẬP MÌNH CÒN NHỚ MÃI ĐẾN BÂY GIỜ CHỈ CẦN TẬP TRUNG VÀ XIN MỜI TẤT CẢ CÁC THÀY CÔ GIÁO VÀ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG LÀM LỄ CHÀO CỜ . HÔ NGHIÊM (TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ NGHIÊM TÚC ) QUỐC CA TOÀN TRƯỜNG HÁT HÁT XONG TIẾP MỘT PHÚT MẶC NIỆM NHỚ ƠN LIỆT SỸ HY SINH CHO ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH BẮT ĐẦU , SAU ĐÓ NGHỈ VÀ MỜI CÁC THÀY CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ HỌC SINH NGỒI XUỐNG, PHỤ TRÁCH LÊN BÁO CÁO VÀ THÀY HIỆU TRƯỞNG NHẬN XÉT VÀ CHÚC HỌC SINH THÀY CÔ GIÁO MỘT TUẦN MỚI HỌC TẬP VÀ PHẤN ĐẤU TỐT MỌI MẶT . CHỈ VẬY THÔI NHƯNG CẢM THẤY TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN VỚI ĐẤT NƯỚC VỚI GIA ĐÌNH VỚI THÀN CÔ GIÁO CÙNG BẠN BÈ LẮM ĐÓ QUÁ TUYỆT VỜI CÒN BÂY GIỜ CHÀO CỜ THẬT KỲ CỤC LUÔN LÀM SAO ẤY

  2. Góp ý chút nhể: đồng phục đội nghi lễ không đúng, cờ đi vào đi ra phải ở tư thế vác cờ, đội nghi lễ phải đứng quay lại, đội nghi lễ và chỉ huy không thực hiện động tác chào, không hát

Leave a Comment