31 People reacted on this

  1. Have you seen my mom and dad in town today I will be there tomorrow morning to get your stuff ready for us

  2. Mk cảm thấy rất ức chế khi nhìn cậu bé bánh gừng ko bị ăn.
    Nếu cậu bé bánh gừng gặp mk thì đừng hỏi tại sao lại vào bụng nhé nếu thấy mk sẽ dí khi nào đc thì thôi đm nó tức

Leave a Comment