Posted on: October 27, 2019 Posted by: admin Comments: 23

Cắt lương hưu với cán bộ sai phạm đã về hưu?VTC Now | Những hình thức kỷ luật từ trước đến nay đối với cán bộ đã về hưu nhưng dính vào sai phạm khi còn đương chức chưa đủ sức răn đe và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

23 People reacted on this

  1. theo voi ăn bã mía.mà trăm voi ko có một bát nước xáo.cho vào đốt nhưng lại phải xem lại chủ nò có đốt thật ko hay toàn hình lộm.

  2. Vi phạm, hay sai phạm, tội phạm ,điều là phạm, phạm mới cho thôi việc, lãnh gì lương hưu trong đây, cho luong hưu là đang thúc đẩy sai( phạm) phạm cũng dc luong hưu làm gì mà ko thử ( phạm )1 lần đúng ko, nên giải quyết dứt điểm để làm gươm

  3. Đại Biểu Quốc Hội nói cho sướng miệng,khi ý kiến sẽ không được chấp nhận.Lương hưu là kết quả của đóng bảo hiểm,chẳng ai có quyền ra quyết định cắt.Chỉ cắt danh hiệu phong tặng thì được.Lập án cải tạo không giam giữ thì được(quản chế).Còn xoá chức vụ đã có thì chẳng ý nghĩa gì.Nếu cắt mọi quyền lợi, liên quan đến chức vụ đã có ,thì: OK.

  4. phải nói cắt lương hưu với cb vi phạm chứ ko phải là sai phạm. cần phải rõ ràng đc thì là vua thưa thì là giặc. chứ nửa phỉ nửa là hồng quân rồi đến tháng vẫn nhận lương hưu cao

Leave a Comment