26 People reacted on this

  1. Cám ơn anh, nhờ anh mới biết đường thẳng là đường tiếp tuyến, xem video khác không hiểu gì chỉ biết làm theo 😀 tuy nhiên âm thanh video hơi nhỏ 😀

Leave a Comment