26 People reacted on this

  1. b ơi làm sao để cắt hình mà lúc ghép hình vừa cắt vào hình khác mà vẫn giữ nguyên màu của hình vừa mới cắt v b!!!

  2. Cám ơn anh, nhờ anh mới biết đường thẳng là đường tiếp tuyến, xem video khác không hiểu gì chỉ biết làm theo 😀 tuy nhiên âm thanh video hơi nhỏ 😀

Leave a Comment