Posted on: September 23, 2019 Posted by: admin Comments: 0

CẬP NHẬT bệnh tình ông Nguyên Phu Trọng trong đêm 29/5/2019 từ BỆNH VIÊN 108Hôm 29 Tháng Năm, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng vắng mặt tại Quốc Hội và ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment