1 people reacted on this

  1. mình cũng canh trứng nhưng canh ở nhà mình dã trễ Kinh 2 ngày thử ve thử thay lên 2 vạch, nhưng quan hệ vừa hết kinh thì liên tục cho dên con 1 ngày nữa là rụng trứng vậy bạn cho mình biết là trai hay gái cũng có di siêu âm dầu dò roi BS nói chưa có túi thai mong bạn trả lời cho mình biết

Leave a Comment