37 People reacted on this

  1. máy mk win 7 64bit 300V3Z/300V4Z/300V5Z/2000V4Y/200A5Y 4096MB RAM 2589MB used , 5427MB available
    memory 1696 MB display mode 1366 x 768 (36bit) (60Hz) dùng đc ko ạ

  2. bạn ơi máy mình intel(R) petium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz 3.00GHz 4gb (3,41 GB usabale) 32bit win 7 chơi ứng dụng này tải pubg mobile đc ko bạn ?

Leave a Comment