37 People reacted on this

  1. 64 bit bảo máy yếu ?? chạy 3.00 gz mà còn chê yếu ?? yếu l;à phải 2.7gz 2g hay 32bit nhé 🙂 làm clip tìm hiểu đi

  2. máy mk win 7 64bit 300V3Z/300V4Z/300V5Z/2000V4Y/200A5Y 4096MB RAM 2589MB used , 5427MB available
    memory 1696 MB display mode 1366 x 768 (36bit) (60Hz) dùng đc ko ạ

  3. sao mình không thể chuyển luồn cpu. luồng cpu của mình có 2 nhưng không chuyển sang 2 luồng được

  4. bạn ơi máy mình intel(R) petium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz 3.00GHz 4gb (3,41 GB usabale) 32bit win 7 chơi ứng dụng này tải pubg mobile đc ko bạn ?

Leave a Comment