Posted on: September 22, 2019 Posted by: admin Comments: 0

“Cài cắm chính sách và câu chữ” để bẫy ai?Tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài từ 09/09/2019 đến 20/09/2019, một trong các nội dung họp là xem xét cho ý kiến về các nội dung về 12 dự án luật.  Trong đó có 4 dự án Luật trình Quốc hội xem xét thông qua và 8 dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu.  Sáng 10/09/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật thanh niên (sửa đổi), theo ông Tân “một số quy định của luật (hiện hành – NV) khó áp dụng, thiếu đồng bộ với các chính sách khác,… nên cần phải sửa đổi.  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định bà “ủng hộ thanh niên” nhưng những chính sách trong này quy định thiếu tính đặc thù”.  Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng: “Tôi đọc luật này lại thấy đòi hỏi nhiều quá, đòi hỏi quyền lợi cho thanh niên nhiều mà đề cập đến nghĩa vụ của thanh niên thì lại ít.  Tôi thấy luật này thay từ “thanh niên” thành “công nhân” hay “công dân” đều đúng vì đều có nghĩa vụ như vậy. Dự thảo luật này khẩu hiệu nhiều lắm, thiếu tính cụ thể”. [1]  Liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thay mặt Chính phủ đề nghị Quốc hội “đổi vai” trong quá trình làm luật.  Cụ thể là giao cho người/cơ quan trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.  Đề xuất mà ông Long trình bày không nhận được sự đồng tình của một số vị lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội là cơ quan ban hành luật theo quy định của Hiến pháp và không thể “đổi vai”.  Sau Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ông Dũng nêu quan điểm của Chính phủ:  “Thực tiễn triển khai các dự án PPP trong thời gian qua cho thấy việc đầu tư theo phương thức này PPP tại nước ta vẫn còn nhiều rủi ro do đó cần xem xét có cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu, bao gồm rủi ro của thị trường và rủi ro có nguyên nhân từ các tác động của quyết định hành chính” đối với nhà đầu tư. [2]  Đề xuất của Bộ Kế hoạch Đầu tư lập tức nhận được ý kiến của hai vị Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội:  Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu câu hỏi: “Tại sao lại đặt vấn đề về cơ chế rủi ro về doanh thu trong lĩnh vực này. Ở đây là vấn đề trong hợp đồng thôi nên nếu để cơ chế này là rất dở”.  Theo bà Nga bản chất các dự án BOT là hợp đồng, do đó, khi ký hợp đồng thì cơ quan nhà nước phải ký cho đúng, chứ không phải làm sai rồi lại chia sẻ rủi ro.  Còn Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình nói thẳng:  “Chúng ta là nước nông nghiệp nhưng đối với nông dân chúng ta đã có chính sách chia sẻ rủi ro với nông nghiệp chưa mà bây giờ đến vấn đề PPP ta lại đặt ra vấn đề chia sẻ rủi ro?”.  Việc nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình với các dự án luật đượ

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment