7 People reacted on this

  1. Bài này chưa đc hay. Vì làm như vậy nó sẽ định dạng thành kiểu text. Nếu lở trong bảng tính có sử dụng ô địa chỉ đó cho các công thức tính toán thì nó sẽ không hiểu (vì nó thuộc dạng text chứ không phải dạng number). Để khắc phục đc tình trạng này thì ta chỉnh lại định dạng trong thẻ Custom trong Format cells (Ctrl +1)

Leave a Comment