13 People reacted on this

  1. Chỉ cần lưu ảnh về,đem ra màn hình .Rồi nhấn chuột trái,bấm vào dòng chữ đầu là được.Nhưng tắt máy bật lại không có hình thì tui không biết………….AHIHI……………………

Leave a Comment