Posted on: December 29, 2019 Posted by: admin Comments: 1

CÁCH TẠO PHIẾU LƯƠNG – PHIẾU THU, CHI TRONG EXCELHướng dẫn cách tạo, cách in phiếu lương hàng tháng cho nhân viên, in phiếu thu, phiếu chi trên Excel.

Phiếu lương được lấy tự động từ bảng lương trên Excel đã được lập từ trước, bạn có thể in từng người một hoặc in toàn bộ, in hàng loạt nhân viên cùng 1 lúc. In các phiếu thu – chi, nhập – xuất kho… cũng như vậy.

Chi tiết bạn có thể xem thêm ở đây:

Các bạn có vướng mắc thì để lại câu hỏi ở phần dưới Video.

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/cong-nghe

Categories:

1 people reacted on this

  1. Các bạn có thể xem thêm nhiều hướng dẫn về kế toán Excel ở đây: http://ketoantu.com/hoc-lam-ke-toan-excel-doanh-nghiep-thuc-te.htm
    Trong đó có nhiều mẫu biểu hỗ trợ cho việc làm kế toán tiền lương – Kế toán Excel của các bạn.

Leave a Comment