27 People reacted on this

  1. Bạn nào tải được nhưng không chơi được hoặc k đăng nhập được thì vào đây xem nhé^^
    1 ->
    https://youtu.be/htnObvWjJ4I
    2->
    https://youtu.be/KzlPFQt3HD0

  2. em tải được nhưng mà khi vào nó cho cái bản em bấm vào thì gianh ra hoài chơi hong được 🤨🤨

Leave a Comment