17 People reacted on this

  1. Nó thử chứ ko có mua nó chỉ zậy ai hiểu chết liền đỉ mẹ tao gặp mày tao đốt nhà mày nè con

  2. nói thiệt chứ tui chơi sáng tạo trong bản thử cũng được(không cần chỉnh lại giờ) mà tui không bày cho các chú đâu.

Leave a Comment