39 People reacted on this

  1. anh ơi e nhấn vào cài đặt —— người quản trị mà nó kêu tải trên store ko a (laptop nha a, win 10)

  2. vào được rồi nhưng sao nó nói nhập văn bản bạn thấy vào đây mà em ko thấy văn ban nao het vậy

Leave a Comment