49 People reacted on this

  1. k phải chuột bạn bị vấn đề mà vì game gta vc k tương thích window thôi. bạn chỉ cần click chuột phải vào nó vào phần properties vào compatibility. trong phần compatibility mode click ô Run this program và chỉnh thành windows 98/windows me, nhấn Apply nhấn OK. LƯU Ý bạn sẽ thấy mọi save files k còn, vậy cho chắc bạn nên tìm thư mục GTA Vice City User Files trước đó, cut paste nó qua chỗ khác, sau khi chỉnh properties paste vào lại chỗ cũ là đc.

Leave a Comment