Posted on: January 3, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Cách sử dụng hàm TRIM trong excelHàm trim giúp loại bỏ khoảng trắng hay những dấu cách thừa trong chuỗi, văn bản, sau khi sử dụng hàm trim chúng ta sẽ có một chuỗi văn bản bình thường.

Kênh Hướng Dẫn nơi chia sẻ nhưng thông tin hữu ích về máy tính, phần mềm, word, excel…
Nhớ nhấn Like & Subscribe (Đăng ký) đễ cập nhật những Video mới từ chúng tối nhé!
Liên hệ
FB CN:
Web :

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/cong-nghe

Categories:

Leave a Comment