30 People reacted on this

  1. Qua nhạc thì địt ra đâu với đâu khuông khổ cũng địt biết oai như cóc 
    Vina fang tempo 150 
    Chưa vào vocal đã qua nhạc 
    Ghi quả chữ dj secclyy oách như ai 
    Mấy thằng lồn thảm họa này bảo sao người ta ghét vina house 

Leave a Comment