42 People reacted on this

  1. Em làm giống như anh rồi mà không được cộng GB em xem video xong có thông báo bạn được cộng 705mb nhưng em kiểm tra dung lượng vẫn như cũ

Leave a Comment