3 People reacted on this

  1. Th ơi, hình như đầu bài sai rùi, chỗ từ "hoặc" ở dòng cuối phải là từ "và" mới dùng đc hàm and chứ ạ? có từ hoặc như thế kia thì phải dùng hàm or mới đúng chứ th?

Leave a Comment