34 People reacted on this

  1. Bạn ơi cho mk hỏi tại sao máy tính của mk không thực hiện được bất kì lệnh nào trên excel…

  2. Thầy ơi, trên giao diện exel em làm, k hiểu lý do biểu tượng dấu trở về trước, trở về sau k hoạt động, em k biết kích hoạt lại, thầy giúp em với ạ

Leave a Comment