2 People reacted on this

  1. Làm thế nào để đổi màu chữ sau khi gõ phân số hay các dấu phép tính trong powerpoint vậy bạn Bùi Nhưỡng?

Leave a Comment