Posted on: December 28, 2019 Posted by: admin Comments: 2

Cách dùng hàm NPV trong ExcelHướng dẫn sử dụng hàm NPV trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Tính toán giá trị hiện tại thuần của một khoản đầu tư bằng cách dùng lãi suất chiết khấu và một chuỗi các khoản thanh toán (giá trị âm) và thu nhập (giá trị dương) trong tương lai

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/cong-nghe

Categories:

2 People reacted on this

  1. bạn xem công thức quy nạp này sẽ hiểu bản chất về hàm npv
    npv(i,x_1,x_2, . . .,x_n) = npv(i,x1,x2,. . .,x_n-1) + x_n/power(1+i,n)
    Giá trị của npv là giá trị hiệu quả thu được ứng với các khoản đầu tư và thu được trong nhiều kỳ có thời gian bằng nhau

  2. Cảm ơn bài giảng rất hay của bạn,
    Cho mình hỏi đầu tư đầu kì và đầu tư cuối kỳ có gì khác nhau không ạ, và khi người ta không nhắc đầu tư đầu kì hay cuối kỳ thì tính cho cái nào ạ????

Leave a Comment