Posted on: December 29, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Cách đưa thông báo thời tiết ra màn hình khoá cho iphone k cần jb



LƯU Ý :
Để chê độ hoạt động các bạn không được mở khoá màn hình
Sau khi mở khoá màn hình thì thông báo thời tiết sẽ tắt .
Chức năng này rất hưu ích cho những ai thường ra ngoài vào mỗi buỗi sáng.

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/cong-nghe

Categories:

Leave a Comment