Posted on: November 27, 2019 Posted by: admin Comments: 0

CÁCH ĐỂ BẠN TRỞ THÀNH CÔNG CHỨNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP – VPPCC TRẦN KHÁNH BÌNH𝐁𝐀̣𝐍 𝐌𝐔𝐎̂́𝐍 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏!!! 𝐕𝐏𝐂𝐂 𝐓𝐑𝐀̂̀𝐍 𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐌𝐄̣𝐎 𝐇𝐀𝐘 𝐂𝐇𝐎 𝐁𝐀̣𝐍 𝐍𝐀̀𝐎
—————————-
🎯 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 :
Theo quy định tại Điều 8, Luật Công Chứng năm 2014 , nếu muốn trở thành một công chứng viên thì bạn phải thực hiện đủ các tiêu chuẩn sau đây
🎯 Có bằng cử nhân Luật
🎯 Có thời gian công tác pháp luật từ 5 năm trở lên.
🎯 Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.
🎯 Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.
Hãy cùng chúng tôi điểm qua trình tự các bước để trở thành một Công chứng viên ở Việt Nam :
🛡 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 1 : 𝑻𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒖̛̉ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕.
Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều trường có dạy ngành Luật.
Nổi bật nhất vẫn là 2 cơ sở đào tạo hàng đầu Việt Nam như ĐH Luật Hà Nội (Bộ Tư Pháp) và ĐH Luật TP.HCM (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Mức đào tạo thường rơi vào khoảng 4 năm học.
🛡 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 2 : 𝑻𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒖̛̉ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕.
Đối với những bạn yêu thích công việc Công chứng viên, bạn phải hiểu cách vận hành của công việc. Vì nghề Công chứng viên đòi hỏi phải rà soát cẩn thận các văn bản, chi tiết và tỉ mỉ nên không được phép làm “ẩu” khi làm trong lĩnh vực công chứng.
🛡 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 3 : Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒐́𝒂 đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈.
Ở Việt Nam, các cử nhân sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn Học Viện Tư Pháp để làm nơi đăng ký học khóa đào tạo Công chứng viên. Thời gian đào tạo hiện hành là 12 tháng. Sau khi kết thúc thời gian đào tạo, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.
🛡 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 4 : 𝑻𝒓𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒂 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈.
Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng.
Sau khi tham gia quá trình tập sự hành nghề công chứng, người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng là người được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng. Đến lúc này là mọi việc đã gần như hoàn thành.
🛡 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 5 : Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒐̂̉ 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏.
Để được bổ nhiệm làm công chứng viên, bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm các mẫu sau :
🔵 Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;
🔵 Phiếu lý lịch tư pháp;
🔵 Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật;
🔵 Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;
🔵 Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng;
🔵 Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;
🔵 Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
🌞 Người đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên.
📣 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm.
📣 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối bổ nhiệm phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, gửi cho Sở Tư pháp và người đề nghị bổ nhiệm.
—————————
🏢 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN KHÁNH BÌNH 🏢
🌏 Địa chỉ: Ngã 4 Tu Bông – Vạn Ninh – Khánh Hòa
☎ 0️⃣9️⃣1️⃣2️⃣7️⃣1️⃣9️⃣2️⃣8️⃣6️⃣
📧 Email: congchungkhanhhoa@gmail.com
🌐Website: www.congchungkhanhhoa.com
👉 Fanpage :
👉 Fanpage Chat:
🎥 YOUTUBE:

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment