19 People reacted on this

  1. Tôi xem chẳng hiểu mô tê gì,dây đấu chéo nhập nhằng, nhìn rối như canh hẹ.nhưng vẫn ủng hộ bạn 💝

Leave a Comment