3 People reacted on this

  1. chú cho cháu hỏi. có cách nào mình chỉ đánh số trang ở 2 trang đầu thôi không ạ. vì cháu chỉ cần đánh số trang của 2 trang đầu thôi ạ

Leave a Comment