45 People reacted on this

  1. mình chỉnh người chơi 2 có 1 vấn đề, đại loại như chiêu kết hợp 2 nút xuống tới hoạc xuống lùi của tay, chân hoặc biến hình thì ko ra chiêu

Leave a Comment