6 People reacted on this

  1. Bạn cho mình hỏi chút tivi nhà minh 55in x 800g mình muốn lấy đường tiếng xuống đầu giải mã DAC x7 bằng đường usb hoặc hdmi sao k dc nhi ban.cho mình hỏi HDMI RAC có phải đường xuât tín hiệu xuông amly hoặc đầu giải mã k bạn

Leave a Comment