15 People reacted on this

  1. Cá nướng rất ngon, nhưng có vẻ để hơi cháy nhỉ, uống rượu bằng ống nứa thì chất rồi

Leave a Comment