11 People reacted on this

  1. 1 là con này có vấn đề gì đó
    2 là đéo có công an nào làm việc mồm qua điện thoại vậy
    3 là con này bị ngu đéo bao giờ đọc báo và xem tivi ah
    Đéo làm gì sai thì có công an thật cũng làm lồn gì đk mày.

  2. Hôm qua mình cũng bị, nghe hết hồn. Nó bảo nhấn số 9. Rồi hỏi tùm lum. Đang bực quạt 1 trận. Giờ xem mới biết mình mém bị lừa. Cảm ơn kênh nhiều

Leave a Comment