1 people reacted on this

  1. Mỷ lấy cớ tôn trọng chủ quyền biển đảo của VN để đứng ngoài mọi xung đột – nếu có giữa Vẹm và Chệt để phây phây BÁN VŨ KHÍ.
    Mỷ sẽ bỏ rơi Cộng Đảng VN cho Tàu mần thịt. Rồi sau đó sẽ TÍNH SỔ luôn bọn Chệt cũng không muộn. Có vài nước Âu Châu còn tiếc rẻ THỊ TRƯỜNG và LAO NÔ tại VN nhưng không dám nhúc nhích vì kinh tế khó khăn, không muốn nhảy vô vòng chiến để uýnh giặc miễn phí cho bọn Vẹm Độc Tài, Độc Đảng, Khủng Bố Quốc Tế.

Leave a Comment