21 People reacted on this

  1. Cái nay gọi là chơi ngu nha
    Ống xả pô mà bịt kính lại như z độ nén bên trong k dc xả ra nẹt ga lớn nửa coa ngày nha

Leave a Comment