1 people reacted on this

  1. Ngườk già sức khỏe rất yếu. Chỉ cần khống chế. Nhét giẻ vô miệng là có thể cướp tài sản rồi. Đâu cần phải giết người.

Leave a Comment