26 People reacted on this

  1. Em biết chơi BIDA lổ nhưng em chơi củng được em đang sài gậy Chuổi sát vày gậy da rồng mai em có gậy hạng A đó anh Lực đánh 50

  2. Những người chơi trò này là những người bị lừa tiền ngu mà vẫn ko biết, những người có gậy s với Ngọc cộng điểm càng nhiều thì mất càng nhiều tiền ngu

  3. đm ai thấy thằng hoàng hùng đánh bẩn như chó ván đầu đm thằng "tuấn cháy" phá cho ăn ván sau đm chơi kiểu chó ai cùng quan điểm???

Leave a Comment