45 People reacted on this

  1. Sợ ma ns mẹ đi vs lại đéo có đáy là 2 bên bờ sụt bà nó rồi ms lại éo có đáy sao lại có ảnh có cô gái đứng đấy múc nc đc

  2. tâm linh nên tôn kính tôn thờ không được thất kính, nhưng cũng không được mê tín, những chuyện không phải đạo chân chính, chân thật

Leave a Comment