45 People reacted on this

  1. Sợ ma ns mẹ đi vs lại đéo có đáy là 2 bên bờ sụt bà nó rồi ms lại éo có đáy sao lại có ảnh có cô gái đứng đấy múc nc đc

  2. Mình ở Hà Giang nè! Mình cũng hay đi đến được những nơi này? Nhưng chưa đi tham quan những nơi này?

  3. Khả năng ao này nó xuyên trái đất rồi.đề nghị nhà nước bảo tồn và cho phát triển du lịch

  4. tâm linh nên tôn kính tôn thờ không được thất kính, nhưng cũng không được mê tín, những chuyện không phải đạo chân chính, chân thật

Leave a Comment