11 People reacted on this

  1. Buồn buồn ngồi xem lại hết các clip của huynh, bến phong độ từ xưa đến giờ chưa bao giờ đc nghỉ ngơi. Mà lịt lẹ ông nhõi việt nam chạy lăng xăng như thằng hitler

Leave a Comment