15 People reacted on this

  1. Bé cúc có phước đức lớn gặp được quơi nhân giúp đỡ cho bé anh này ủng hộ cho bé cúc và mtq trong và ngoài nước giúp đỡ cho bé gia đình bé cúc khổ quá mọi người ơi

  2. Dây la tâm long yeu thuong dông bao,la lanh dum boc la rach cua dân tôc vn! Trong khi nha nuoc che dô cs tham nhung ko he quan tâm den hoan canh khôn khô cua nguoi ngheo !
    Rât cam on tâm long cua moi nguoi & a Thât son TV !

  3. Cav ban oi …co gamg giup chau vi ngay xua toi da keu goi giup mo cuc buou dai gsn nguc ma bay gio co o co thoi …mong lan nay co nguoi giup chau cuc
    Mo cho tot ..

  4. Be cuc luc 4 tuoi buou co dai tab nguc da duoc bac si ttan thanh trai mo 2 lan …benh vien viet phap 1 lan do hoi espoir enfant vn tang ..mo coi me toi nghiep lam .

Leave a Comment