8 People reacted on this

  1. dân vườn phải ghi diện tích rộng, dài tổng diện tích ghi giá bán trên tiêu đề luôn cho người xem dễ nhìn ( góp ý đề kênh em ngày hoàn chỉnh hơn) .

Leave a Comment