31 People reacted on this

  1. Câu 2 "Hãy nhớ nhiều nhất có thể". Đau vãi. Chỉ nghĩ đây là gợi ý mà quên mất nó cũng là một phần trong bức tranh. 5/6. Đau đớn!!!

Leave a Comment