4 People reacted on this

  1. Khi quay cây thuốc, cháu nên giữ im máy, lấy nét. Để người xem nhận dạng được chính xác cây thuốc

Leave a Comment