38 People reacted on this

  1. hello mọi người, có bao nhiêu bạn đã thuộc làu bài này rồi điểm danh nhẹ thử xem nào! 😁😁😁😁🥋🥋🥋🥋

  2. Em lớp 5 học qua rồi nhưng mới thuộc tới 13 động tác của bài này à huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  3. Thầy dạy kỹ dễ hiểu quá, bây giờ mình mới học để dạy hs đây :((( trước chuyên sâu thể dục học võ thấy khó quá

Leave a Comment