38 People reacted on this

  1. hello mọi người, có bao nhiêu bạn đã thuộc làu bài này rồi điểm danh nhẹ thử xem nào! 😁😁😁😁🥋🥋🥋🥋

  2. Em lớp 5 học qua rồi nhưng mới thuộc tới 13 động tác của bài này à huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Leave a Comment