Posted on: October 26, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Bài 7 PROTRADE chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú là vi phạm pháp luật?nhanh 24hThứ tư, 23 . 10 . 2019 13 56 GMT plus 7 ĐS andPL  Như bài trước đã phân tích cặn kẽ, có cơ sở để cho rằng, quyền sử dụng khu đất 43ha trong giao dịch chuyển nhượng là tài sản của Nhà nước hay nói cách khác – chính là tài sản công.Không thoả mãn điều kiệnTheo hồ sơ có được, Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương PROTRADE quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú gọi tắt là giao dịch chuyển nhượng vào năm 2016 Biên bản họp và Nghị quyết số 17 . 2016 . HĐTV Hội đồng thành viên ngày 30 . 11 . 2016 và ký kết giao dịch chuyển nhượng ngày 8 . 12 . 2016. Do vậy, giao dịch chuyển nhượng sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật đất đai 2013.Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú có tên thương mại là Khu đô thị Mega City 3  Tân Phú  phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tại thời điểm năm 2016, PROTRADE đã có đủ điều kiện cơ bản theo quy định tại Khoản 1, Điều 188, Luật Đất đai 2013 để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất 43ha, gồm i Có Giấy chứng nhận, ii Đất không có tranh chấp, iii Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và iv Trong thời hạn sử dụng đất.Tuy nhiên, PROTRADE chưa có đủ điều kiện cần theo quy định tại Khoản 1, Điều 168, Luật Đất đai 2013 do còn chưa thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Theo kết luận số 346 . KTNN TH ngày 15 . 82017 của Kiểm toán Nhà nước thì PROTRADE còn phải nộp thêm số tiền sử dụng đất đối với dự án khu dịch vụ tại phường Hòa Phú là 200.977.025.683 đồng.Theo phân tích, giao dịch chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú là vi phạm quy định của pháp luậtNhư đã phân tích và đánh giá ở bài trước, số tiền mà PROTRADE đền bù khu đất 43ha thuộc giao dịch chuyển nhượng có phần lớn là nguồn vốn của Nhà nước và phần còn lại cũng có nguồn gốc liên quan đến sở hữu Nhà nước.Trong khi đó, theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì tổ chức kinh tế chỉ được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi và chỉ khi tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Do vậy, quyền sử dụng khu đất 43ha này không thỏa mãn điều kiện để được chuyển nhượng theo quy định của Luật Đất đai 2013.Xét bản chất nguồn vốn đầu tư hình thành khu đất 43ha này, PROTRADE không thỏa mãn điều kiện để được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 174 , mà chỉ được thực hiện quyền của tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 173, Luật Đất đai 2013, trong trường hợp nhượng quyền sử dụng Khu đất 43ha thì PROTRADE phải thực hiện theo Quyết định 09.Như vậy, quyền sử dụng Khu đất 43ha này không thỏa mãn điều kiện để được chuyển nhượng theo quy định của Luật Đất đai 2013. Để có thể chuyển nhượng được quyền sử dụng Khu đất 43ha này, PROTRADE phải thực hiện theo quy định tại Quyết định 09.Vi phạm quy định của pháp luậtHơn nữa, theo quy định tại Điều 122, BLDS 2005 thì một trong những điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của , không trái đạo đức xã hội.Theo phân tích, giao dịch chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú là vi phạm quy định của pháp luậtThế nhưng, theo trình bày của PROTRADE tại công văn số 145 . TCTY TCKT ngày 20 . 8 . 2016 thì họ chuyển giao Khu đất 43ha cho Công ty Đầu tư – Xây dựng Tân Phú địa chỉ tại 21 Lô C, đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, có người đại diện pháp luật là bà Đặng Thị Kim Oanh để thực hiện theo cam kết tại Hợp đồng liên doanh ký ngày 01 . 7 . 2010 với Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc về việc thành lập Công ty Tân Phú Hợp đồng Liên doanh .Trong khi đó, nội dung chuyển giao khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú tại Hợp đồng Liên doanh là không hợp pháp, hợp lệ vì i PROTRADE chưa được Nhà nước giao đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ii Việc chuyển giao . chuyển nhượng này chưa được chủ sở hữu doanh nghiệp là Tỉnh ủy Bình Dương và chưa được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt theo quy định của pháp luật, iii Việc đưa nội dung chuyển giao . chuyển nhượng Khu đất 43ha vào trong Hợp đồng liên doanh để thành lập Công ty Tân Phú là vi phạm trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.Sau cuộc họp chóng vánh đến nay, Tỉnh uỷ Bình Dương chưa có thông nào cho báo chí về vụ việc nàyMục đích và nội dung của giao dịch chuyển nhượng trong Hợp đồng chuyển nhượng ngày 8 . 12 . 2016 số công chứng 14475 tại Văn phòng Công chứng An Tín tỉnh Bình Dương là chuyển nhượng Khu đất 43ha.Trong khi đó Khu đất 43ha này không thỏa mãn điều kiện để được chuyển nhượng theo quy định của Luật Đất đai 2013, việc chuyển nhượng cũng vi phạm Quyết định 09 về thẩm quyền quyết định chưa có phê duy

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment