Posted on: December 28, 2019 Posted by: admin Comments: 17

[Bách Hợp – Kịch Truyền Thanh][Vietsub] Lạp Mô Lạp Dạng – Kỳ 1[STAFF]
Tác Giả: Lam Tịch
Biên Kịch: Đồng Ê 【 Toái Đảo Huyền Khả 】
Tu Đính: Huyền Chí 【 Toái Đảo Huyền Khả 】
Đạo Hậu Mỹ Tuyên: La Bích

[CAST]
Lộ Lộ: Tử Sở 【 Phù Sinh Hoa Đồ 】
Lăng Gia: Phong Kính
Tang Du: Phù Mộng Nhược Vi 【 Ưu Tư Minh Tưởng 】
Mai Hinh: Tiểu Dạ Quang 【 Ức Ngữ 】
Hoàng Úy Nhiên: Dịch Triệt 【 Ngự 】
Lữ Nam: Khanh Thanh Khích Ngữ
Tần Hạo: Đinh Đinh Lực Khí 【 Vị Ương Thanh Lam 】
Tương Kiến Quốc: Kỳ Đãi Quân 【 Hội Âm Phối Âm 】
Lão Sư: A Tây Ba 【 Điềm Lạt Lỗ 】
Lộ Phụ: Băng Thích Vô Ngân
Nghiêm Chấn Tùng: Cửu Nguyệt Nhị Thập 【 Hội Âm Phối Âm 】
Lăng Gia Đồng Học: Ngọc Chức Tường
Lăng Phụ: Mãnh Hổ Lưu 【 Ngự 】
Lăng Mẫu: Nghiễm Tràng Vũ 【 Điềm Lạt Lỗ 】
Hướng Vân Thiên: Băng Thích Vô Ngân
Tần Di / Báo Mạc: Soga【 Điềm Lạt Lỗ 】

[ED]
Vương Nhược Lâm 《 Mê Cung 》

[VIETSUB]
Dịch: Nhóm Liu Liu Liu Liu (Lão Gei Xuất Sơn, Laurence, ĐPVT, Thạch)
Timer & Encoder: Bỉ Ngạn

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

17 People reacted on this

Leave a Comment