15 People reacted on this

  1. Mẹ ơi truyện này thì ok! Nhưng mà tập nào cũng có background ồn bà cố luôn, chưa kể nhạc nền làm cho khó nghe, khó chú ý vô cốt truyện còn nhút đầu nữa chứ!

Leave a Comment