Posted on: October 28, 2019 Posted by: admin Comments: 0

#86 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án, đầu tư vốn vay tại NHTM cổ phần Á Châu#86 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án, đầu tư vốn vay tại NHTM cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng

🌈 Số trang: 86

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
——————————–
PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành tựu phát triển kinh tế nước thời gian qua khẳng định vai trò quan trọng nhà đầu tư cho vay thúc đẩy phát triển quốc gia nói chung doanh nghiệp nói riêng Ở Việt Nam năm qua việc mở rộng hoạt động cho vay tạo đà cho kinh tế, góp phần quan trọng cho phát triển thực công công nghiệp hóa đại hóa đất nước Đầu tư cho vay để có hiệu vấn đề phải cân nhắc thảo luận không chủ đầu tư mà với nhà tài trợ vốn, quan quản lý,… đưa định liên quan đến dự án Tuy nhiên, việc cấp vốn cho vay mang lại hiệu thực sau có thẩm định phân tích đánh giá tất khía cạnh dự án tính khả thi dự án, tác động môi trường, trị, xã hội, an ninh, tài chính…trong thẩm định dự án,về phương diện tài coi khâu quan trọng nhà đầu tư – nhà tài trợ vốn Kết phân tích tài thẩm định tài dự án, vốn vay giúp cho NH định có đầu tư hay không, đầu tư theo phương thức nào, số tiền bao nhiêu, tốt để đảm bảo sử dụng đồng vốn an toàn hiệu quả, hạn chế rủi ro Là Chi nhánh cấp I thành lập vào hoạt động từ năm 1995, ACB – Chi nhánh Hải Phòng nhận thức rõ khó khăn thách thức hoạt động kinh doanh Để tồn phát triển, Chi nhánh đề chiến lược kinh doanh nhằm thực có hiệu tiêu nguồn vốn, sử dụng vốn, dịch vụ NH khác Tuy nhiên, dù nhiều cố gắng nỗ lực tiên phong đầu hoạt động đại hóa NH đạt kết khả quan, trình hoạt động kinh doanh ACB – Chi nhánh Hải Phòng bất cập, đặc biệt số hạn chế phân tích tài khách hàng thẩm định dự án, cho vay Chi nhánh Để giúp NH khắc phục tồn tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện công tác thẩm định tài dự án, đầu tư vốn vay NHTM cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng” Mục đích nghiên cứu đề tài – Nghiên cứu lý luận thẩm định tài dự án, cho vay – Thực trạng phân tích tài thẩm định dự án, vốn vay NHTM cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng – Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài dự án, đầu tư vốn vay NHTM cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tài thẩm định dự án cho vay NHTM cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng – Phạm vi nghiên cứu: Là dự án mà ACB – Chi nhánh Hải Phòng tham gia tài trợ tín dụng thời gian gần Ví dụ minh họa: “Dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất bê tông thương phẩm sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Công ty cổ phần Xây dựng vận tải Thăng Long” – Về thời gian: Luận văn tập trung phân tích tài thẩm định dự án cho vay ACB – Chi nhánh Hải Phòng từ năm 2011 – 2014 Phương pháp nghiên cứu Xuất phát từ lý luận chung, tác giả vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, kết hợp chặt chẽ phương pháp vật biện chứng vật lịch sử với phương pháp khái quát hóa, cụ thể hóa, phương pháp hệ thống điều tra thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh làm phương pháp luận trình nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài – Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận dự án, cho vay, thẩm định dự án cho vay, nội dung phân tích tài thẩm định dự án vốn vay để từ làm tảng cho việc phân tích tình hình thực tế đơn vị đề xuất hoàn thiện – Luận văn đánh giá thực trạng phân tích tài thẩm định dự án cho vay NHTM cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng, nêu lên ưu điểm vấn đề tồn đơn vị – Luận văn đề xuất số giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài nhằm nâng cao hiệu thẩm định dự án đầu tư phương diện tài NHTM cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng Nội dung kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thẩm định tài dự án cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phân tích tài thẩm định dự án cho vay NHTM cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng Chương 3: Hoàn thiện công tác tài thẩm định dự án đầu tư vốn vay NHTM cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng CHƯƠNG CƠ SƠ LÝ LUẬN CỦA THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHTM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NH THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Theo Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 nước CHXHCN Việt Nam NHTM tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Hoạt động NH hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ NH với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán Mỗi quốc gia có định
——————————–
🎁 Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment