Posted on: October 23, 2019 Posted by: admin Comments: 0

#61 Tạo Thuận Lợi Thương Mại Của WTO Và Một Số Vấn Đề Đặt Ra Cho Hải Quan Và Doanh Nghiệp Việt Nam#61 Tạo Thuận Lợi Thương Mại Của WTO Và Một Số Vấn Đề Đặt Ra Cho Hải Quan Và Doanh Nghiệp Việt Nam

🌈 Số trang: 93

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
——————————–
MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thương mại đóng vai trò đặc biệt quan trọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam nước giới Sự tăng trưởng nhanh chóng thương mại gần hai thập kỷ qua nhờ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giảm dần rào cản thương mại tham gia hiệp định với đối tác Từ nhu cầu thúc đẩy việc di chuyển, thông quan giải phóng hàng hóa, tạo điều kiện cho thương mại quốc tế phát triển, nước thuộc tổ chức thương mại giới WTO thống tiến hành đàm phán Hiệp định tạo thuận lợi thương mại Đàm phán thông qua Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại WTO nội dung đề cập từ giai đoạn đầu Vòng đàm phán Doha (Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ Doha tháng 11/2001) Đàm phán Hiệp định tạo thuận lợi thương mại thuộc nhóm đàm phán quy tắc mục tiêu hướng tới phần nhiều mang tính kỹ thuật thủ tục hải quan (yêu cầu minh bạch thông tin, đơn giản hóa thủ tục thông quan,…), không ảnh hưởng đến mức độ mở cửa thị trường, vốn chủ đề gây nhiều tranh cãi WTO (như cắt giảm thuế quan với hàng nông nghiệp, hàng công nghiệp, trợ cấp thủy sản, đầu tư,…) Vì vậy, từ góc độ kinh tế định hướng xuất chủ yếu, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại thông qua hứa hẹn tạo điều kiện thuân lợi cho hoạt động xuất Việt Nam Từ góc độ hải quan Việt Nam, yêu cầu nhằm cải thiện tạo thuận lợi thủ tục nhập phù hợp với định hướng cải cách cải cách hành Việt Nam Do đó, xem đàm phán có lợi cho Việt Nam Và suốt trình đàm phán Hiệp định tạo thuận lợi thương mại Việt Nam tham gia tích cực có quan điểm mạnh dạn đàm phán Hiệp định Tháng 12/2013 Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại WTO nước WTO thống thông qua trở thành phần hệ thống Hiệp định bắt buộc WTO từ tháng 11/2014 Ngày 27/11/2014, nước thành viên WTO thống thông qua Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập WTO để đưa Hiệp định bắt buộc WTO Hiệp định thức có hiệu lực 2/3 số thành viên WTO hoàn thành trình phê chuẩn nội Như vậy, nước thành viên WTO đặc biệt nước phát triển Việt Nam, cần phải chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực thi Hiệp định tạo thuận lợi thương mại Chính phủ đặc biệt quan hải quan doanh nghiệp cần thiết phải nắm bắt nội dung Hiệp định tạo thuận lợi thương mại chuẩn bị trước để thực Hiệp định Hải quan quan thực thay đổi thủ tục hải quan theo tiêu chuẩn Hiệp định đề Vì việc hiểu vận dụng Hiệp định tạo thuận lợi thương mại giúp hải quan cải cách thủ tục cách nhanh chóng, khoa học, rõ ràng Các doanh nghiệp người hưởng lợi trực tiếp từ việc cải cách Hiệp định mang lại Do đó, nắm bắt Hiệp định cải cách thủ tục hải quan giúp doanh nghiệp chủ động tận dụng lợi ích Hiệp định mang lại, đồng thời đề biện pháp đối phó với thách thức Xuất phát từ lý trên, người viết sâu nghiên cứu, tìm hiểu lựa chọn đề tài “Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại WTO số vấn đề đặt cho hải quan doanh nghiệp Việt Nam” làm khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Nắm bắt tầm quan trọng ảnh hưởng Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, nhiều tổ chức Việt Nam tham gia nghiên cứu Hiệp định Điển hình công trình nghiên cứu sau: – Khuyến nghị phương án đàm phán Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại Trung tâm WTO – Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam thực với hỗ trợ tài Liên minh châu Âu Khuyến nghị đưa quan điểm phương án đàm phán Hiệp định tạo thuận lợi thương mại tối ưu đứng từ góc độ lợi ích doanh – nghiệp kinh tế Việt Nam Báo cáo nghiên cứu rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại WTO Trung tâm WTO – Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam với hỗ trợ tài Quỹ Thịnh vượng Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh Nghiên cứu nghiên cứu Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại pháp luật Việt Nam nhằm (i) đưa tranh so sánh chi tiết pháp luật thương mại hải quan Việt Nam với nghĩa vụ, cam kết cụ thể Hiệp định tạo thuận lợi thương mại TFA; (ii) phân tích đánh giá trạng pháp luật so với yêu cầu TFA nhu cầu tự thân Việt Nam; (iii) xây dựng đề xuất biện pháp thực thi TFA tương ứng Các nghiên cứu ngày thực giai đoạn trước nước thành viên thông qua Nghị định thư sửa đổi 27/11/2014 Vì nghiên cứu dừng lại việc đưa khuyến nghị đàm phán hay rà soát lại pháp luật Việt Nam

——————————–
🎁 Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment