15 People reacted on this

 1. Chạy khi nào cảm giác chân minh đang xoay hình tròn và cảm nhận đag lướt như gió đó là thành công và có thể đi thi đấu lấy giải.hiii

 2. Bạn dậm chân trên khi chạy khoảng ngắn
  Bạn dậm nữa chân s khi chạy quãng dài (chân s cần tập luyện nếu k chạy 1 thời gian 10×10^1000% chân thg nhé)

 3. Ông thì bảo dậm nửa bàn chân trên
  Ông thì bảo dậm cả bàn chân
  Ông thì bảo bước sải chân dài
  Ông thì bảo buớ sải chân ngắn
  => Đéo biết nghe ông nào

Leave a Comment