26 People reacted on this

  1. Tui có đĩa luôn đấy phim này rất hay nhưng tiết là ko
    phải tiếng Việt. Phim lôi cuốn nguời xem quá phê luôn 👌👌👌👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  2. Bỏ tiền ra rạp uổng vl…. ngồi gần 2 tiếng chỉ khoái mỗi đoạn 5 đứa biến hình xong nhạc power ranger nổi lên.. còn lại dở khỏi nói

Leave a Comment