24 People reacted on this

  1. Có ai như mình không một ngày tập 2 buổi sáng 5h chiều củn 5h muốn tan nát bụng kiên trì gần 3 thán với nghĩ ngơi đều độ giờ mình dc 4 múi nhưng chưa rõ lắm hihi ai chúc mừng đi 😊

Leave a Comment